• Hồ Trúc Bạch Hà Nội

    Hồ Trúc Bạch Hà Nội

    Sách Long thành dật sự có ghi rõ rằng: Hồ Tây mặt nước rất rộng, đáy sâu và thường có sóng lớn. Riêng có phần hồ thuộc địa phận làng Trúc Yên là nước nóng, ít sóng, nhiều bùn tốt nên lắm cá tụ về. Năm Vĩnh Tộ thứ 2 đời Lê Thần Tôn (1620), […]
  • Làng nghề đúc đồng Ngũ Xã

    Làng nghề đúc đồng Ngũ Xã

    Làng nghề đúc đồng Ngũ Xã nằm bên bờ hồ Trúc Bạch phía tây Hà Nội trước đây được coi là 1 trong 4 nghề tinh hoa bậc cao của Thăng Long xưa: “Lĩnh hoa Yên Thái, đồ gốm Bát Tràng, thợ vàng Định Công, thợ đồng Ngũ Xã”. Làng đúc đồng Ngũ Xã có […]