• Thương nhớ Vạn Thu Xà!

    Thương nhớ Vạn Thu Xà!

    Hàng trăm năm trước, Vạn Thu Xà đêm đêm đã có điện, nhà lầu san sát hai bên phố. Có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn, bệnh viện, bưu điện,… sầm uất nức tiếng khắp vùng, Nhưng giờ đây chỉ còn là ký ức…