Bạn có thể thích
  • Kinh nghiệm du lịch Quảng Ninh

    Kinh nghiệm du lịch Quảng Ninh

    Nên tới Quảng Ninh vào mùa nào? – Quảng Ninh hiện có hai nhóm du lịch chính đó là chùa chiền và du lịch biển. Nếu muốn tới chùa (chùa Yên Tử) thì bạn nên đi vào mùa lễ hội từ tháng giêng đến tháng 3 âm lịch. – Còn nếu muốn đi ngắm cảnh […]