Thành lập Ban Quản lý Du lịch tỉnh Lào Cai

Tác giả: didauchoigiĐăng ngày: 28/07/2017Lần cập nhập cuối: 29/12/2020

Quyết định trên nêu rõ, Ban Quản lý Du lịch tỉnh Lào Cai là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai , có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý các trọng điểm du lịch, khu du lịch trên địa bàn về công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, khai thác và vận hành hoạt động của các điểm du lịch, khu du lịch; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các nội dung, tiến độ thực hiện các dự án, hoạt động quảng bá, xúc tiến, phát triển sản phẩm du lịch và thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực du lịch.

  Sa Pa là vùng du lịch trọng điểm của quốc gia và của tỉnh Lào Cai hàng năm đón hơn 1 triệu lượt du khách tới thăm quan,nghỉ mát.

 Sa Pa là vùng du lịch trọng điểm của quốc gia và của tỉnh Lào Cai hàng năm đón hơn 1 triệu lượt du khách tới thăm quan,nghỉ mát.

Ban Quản lý Du lịch tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, hoạt động của UBND tỉnh.

Ban quản lý du lịch tỉnh Lào Cai có nhiệm vụ,quyền hạn là công khai, triển khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết phát triển khu du lịch, điểm du lịch; Quản lý việc thực hiện quy hoạch và đầu tư theo quy hoạch đã được duyệt; Quản lý và thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được cấp có thẩm quyền giao; Kiểm tra, giám sát các nội dung và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phát hiện, đề xuất với cơ quan chủ quản để kiến nghị cấp có thẩm quyền các dự án đầu tư không đúng với quy hoạch hoặc có tác động tiêu cực đến cảnh quan môi trường tại các điểm du lịch trên địa bàn du lịch tỉnh Lào Cai; Đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, thu hút đầu tư vào du lịch tỉnh Lào Cai, thực hiện nhiệm vụ quảng bá, thông tin tư vấn, thu hút khách du lịch đến tỉnh Lào Cai; phát triển, khai thác các tuyến du lịch, sản phẩm du lịch; phát triển không gian du lịch trong tỉnh Lào Cai theo quy hoạch đã được duyệt.

Toàn bộ nhân sự của Ban Quản lý du lịch tỉnh hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, cơ cấu tổ chức gồm Trưởng ban do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiêm nhiệm, là người đứng đầu ban, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của ban; 3 Phó trưởng ban, trong đó có 1 Phó trưởng ban do Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh kiêm nhiệm, 1 Phó trưởng ban do Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Pa phụ trách văn hóa – xã hội kiêm nhiệm, 1 Phó trưởng ban do Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà phụ trách văn hóa – xã hội kiêm nhiệm.

Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai quyết định từ các công chức, viên chức của Sở VHTTDL.

Trong dịp này UBND tỉnh Lào Cai cũng đang lập đề án báo cáo Chính phủ cho phép thành lập Sở Du lịch vì yêu cầu mới quản lý Nhà nước về du lịch nếu để chung hoạt động cùng Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch như hiện nay có rất nhiều bất cập.

Sáu tháng đầu năm 2017 tỉnh Lào Cai đón tiếp hơn 2,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 69 % so với cùng kỳ năm ngoái và tỉnh đang phấn đấu năm 2017 đón hơn 4 triệu lượt khách du lịch.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

Ban quản lý du lịch tỉnh Lào Cai; du lịch sapa
Bài viết liên quan