Thành lập Sở Du lịch sẽ có tiêu chí rõ ràng

Tác giả: didauchoigiĐăng ngày: 24/11/2015Lần cập nhập cuối: 05/01/2021

Theo Bộ Nội Vụ, hiện nay, hiện có 2 thành phố được Thủ tướng Chính Phủ đồng ý cho thành lập Sở Du lịch là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Và hiện có 05 tỉnh, thành phố đang đề nghị được thành lập Sở Du lịch là: Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Đà Nẵng và Bình Định.

 

Thành lập Sở Du lịch sẽ có tiêu chí rõ ràng - 1

 

Bộ Nội vụ đề xuất việc xây dựng tiêu chí thành lập Sở Du lịch là cơ sở pháp lý để thành lập Sở Du lịch tại một số địa phương có đặc thù và thế mạnh về du lịch, tránh tình trạng thành lập tràn lan, kém hiệu quả.

Theo dự thảo, việc thành lập Sở Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây: 1- Có di sản thiên nhiên, di sản văn hóa được xếp hạng thế giới hoặc có từ 10 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể xếp hạng quốc gia trở lên; có tài nguyên, trung tâm và tiềm năng du lịch nổi trội (có khu du lịch, cụm điểm du lịch, khu đô thị du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng…)

2- Có giá trị kinh tế từ du lịch đóng góp và GDP hàng năm có tỷ trọng từ 11% trở lên; địa phương được xác định là trọng tâm, trọng điểm du lịch của quốc gia trong Chiến lược phát triển du lịch.

3- Du lịch được địa phương xác định là ngành kinh tế quan trọng hoặc ngành kinh tế mũi nhọn trong định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; số lượng khách du lịch từ 2 triệu lượt khách/năm trở lên; có từ 10.000 phòng khách sạn/cơ sở lưu trú trở lên.

4- Trước đây có Sở Du lịch hoặc Sở Du lịch – Thương mại trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Trước đó, ngày 28.8.2015, Bộ VHTT và Du lịch có văn bản về việc rà soát nhu cầu thành lập sở Du lịch trong cả nước trong đó đề nghị việc tạm dừng về việc ban hành tiêu chí thành lập Sở Du lịch, để xem xét vào nhiệm kỳ Chính Phủ khóa XIV.

Hữu Thắng (Tổng hợp)

Bộ Nội vụ Hà Nội Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
Bài viết liên quan