Thư viện Quốc gia Việt Nam

Tác giả: Đi Đâu Chơi GìĐăng ngày: 02/11/2018Lần cập nhập cuối: 10/06/2020

Thư viện Quốc gia Việt Nam
là Thư viện Trung tâm của cả nước với chức năng nhiệm vụ: Khai thác các
tài liệu trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu đọc, nghiên cứu của bạn
đọc; Nhận lưu chiểu văn hóa phẩm được xuất bản ở Việt Nam theo luật Lưu
chiểu; Tàng trữ và bảo quản tất cả các xuất bản phẩm của Việt Nam; Biên
soạn và xuất bản Thư mục Quốc gia Việt Nam; Tổ chức phục vụ bạn đọc
theo quy định. Ngoài ra Thư viện Quốc gia Việt Nam
còn phải chịu trách nhiệm hợp tác trao đổi tài liệu với các thư viện
trong và ngoài nước; Quản lý các dự án nghiên cứu về khoa học kĩ thuật
thuộc lĩnh vực thông tin thư viện; Tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho các cán
bộ trong ngành thư viện theo quy định của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Năm 1939, thư­ viện chứa 92.163 cuốn sách, chiếm 20% số lư­ợng sách hiện có tại Việt Nam lúc đó. Hàng năm, th­ư viện Quốc gia luôn tiếp nhận sách mới xuất bản tại Việt Nam
và n­ước ngoài. Tổng số sách trong thư­ viện lên đến hơn 1 triệu cuốn
sách, hơn 7 nghìn loại báo, tạp chí của Việt Nam và n­ước ngoài. Các
luận văn tiến sĩ của các nhà khoa học Việt Nam
đều đ­ược lưu giữ tại đây. Thư­ viện Quốc gia th­ường xuyên trao đổi
sách với hơn 300 th­ư viện, các viện nghiên cứu lớn của hơn 100 n­ước
trên thế giới và là thành viên của Hiệp hội Th­ư viện Quốc tế.
Th­ư viện Quốc gia đã l­ưu giữ hàng trăm nghìn cuốn sách quý từ khắp
nơi trên thế giới. Thư­ viện l­ưu giữ sách theo các chủ đề lớn về đời
sống, kinh tế, văn hoá, lịch sử, khoa học và kỹ thuật.

Tài
liệu trong Thư viện được bố trí trong hai kho: Kho Mở và Kho Đóng. Trong
Kho Mở, bạn đọc được tiếp cận trực tiếp tới các giá sách/báo để lấy tài
liệu xuống đọc và nghiên cứu. Ngược lại, trong Kho Đóng, bạn đọc phải
viết Phiếu yêu cầu để cán bộ thư viện lấy tài liệu cho bạn.

Tài
liệu trong Kho Mở bao gồm: Sách, các xuất bản phẩm mới (các ấn bản trong
4 năm gần đây -mỗi năm thư viện sẽ bổ sung sách mới và sách cũ sẽ được
đưa vào Kho Đóng), Sách tiếng Anh do quĩ Châu Á tặng, sách ngoại văn của
các nước trao tặng thư viện tại phòng Đa ngôn ngữ. Báo/tạp chí mới nhất
tại phòng đọc báo tạp chí và tài liệu tra cứu, tài liệu chuyên ngành
thư viện tại phòng Thông tin tư liệu
.

Tài
liệu trong Kho Đóng bao gồm: Các ấn phẩm xuất bản trong và ngoài nước,
Luận án tiến sĩ, sách Pháp và sách hán nôm cổ, bản đồ, sách nhạc…

Thông tin cần biết:

– Phục vụ bạn đọc: từ 8h đến 20h tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ 7, chủ nhật.

– Nghỉ: ngày thứ 5 của tuần thứ 2 hàng tháng và nghỉ các ngày lễ, tết trong năm.

Bài viết liên quan