Việt Nam hợp tác với EU phát triển du lịch bền vững

Tác giả: didauchoigiĐăng ngày: 13/11/2013Lần cập nhập cuối: 14/01/2021

Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHTTDL cho Đại sứ Franz Jessen

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VHTTDL” cho Đại sứ Franz Jessen

Bộ trưởng Bộ VHTT& DL Việt Nam Hoàng Tuấn Anh và Phó Chủ tịch, Cao uỷ phụ trách Công thương, đại diện cho Uỷ ban châu Âu, Antonio Tajani đã cùng ký vào Ý định thư về Hợp tác trong lĩnh vực du lịch bền vững.

Theo đó, Thiết lập khung đối thoại định kỳ và trao đổi thông tin giữa các cơ quan phụ trách du lịch về các sáng kiến có liên quan trong lĩnh vực du lịch, đảm bảo sự phát triển bền vững và có tính cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch tại Liên minh châu Âu và Việt Nam; Trao đổi các bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch bền vững giữa cơ quan phụ trách du lịch và các bên có liên quan tại châu Âu và Việt Nam, bao gồm giới học giả, những người có uy tín trong các lĩnh vực bảo tồn, phát huy di sản thiên nhiên và văn hoá, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đào tạo, phát triển kỹ năng và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Việc ký kết Ý định thư thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam và Liên minh châu Âu trong việc hợp tác chặt chẽ hơn nữa để phát triển du lịch một cách bền vững và có trách nhiệm.

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi các bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch như: giới học giả, những người giàu kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực bảo tồn, đào tạo, phát triển kỹ năng và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch….

Song An

Châu Âu cơ quan công thương Đại sứ hợp tác Liên minh Châu Âu lĩnh vực du lịch bền vững phát triển phát triển bền vững việt nam ý định
Bài viết liên quan